Hakkımızda

Toplumsal olarak yaklaşık üç asırdır devam eden travmamızın, bilgi sosyolojisindeki ya da epistemolojik serüveni ise yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Geçen bu süre zarfında yaşayarak müşahede ettik ki akademinin bilimsel yöntem ile hâsıl ettiği bilgi, Müslüman muhayyilede ya da zihinde olması gereken rikkati ve asliyeti inşa etmiyor. Bilakis, Müslümanı dönüştürerek anlam dünyası ile amel dünyası arasında derin uçurumlar açıyor.Resulullah (sav)’ın şöyle dediğini işittim: “Kim bir ilim öğrenmek için bir yola süluk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler, ilim talibinden memnun olarak kanatlarını (üzerlerine) koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar alim için istiğfar ederler. Alimin abid üzerindeki üstünlüğü dolunaylı gecede kamerin diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakırlar, ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse, bol bir nasib elde etmiştir.” 

Ebu Davud, İlm 1, (3641); Tirmizi, İlm 19, (2683); İbnu Mace, Mukaddime 17, (223)


 

Toplumsal olarak yaklaşık üç asırdır devam eden travmamızın, bilgi sosyolojisindeki ya da epistemolojik serüveni ise yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Geçen bu süre zarfında yaşayarak müşahede ettik ki akademinin bilimsel yöntem ile hâsıl ettiği bilgi, Müslüman muhayyilede ya da zihinde olması gereken rikkati ve asliyeti inşa etmiyor. Bilakis, Müslümanı dönüştürerek anlam dünyası ile amel dünyası arasında derin uçurumlar açıyor.

Anlam dünyamız ile amel dünyamızın tutarlılığını sağlamak için yapılması gereken tek şey var: Evimize dönmek, yani anlam/varlık dünyamıza dönmek. Bu da ancak sahih usulle menziline varılacak bir yolculuk demek.

Özellikle Modern İslam Düşüncesi üzerine yaptığı ilmî kritikler ve eserleri ile tanıdığımız Ebubekir Sifil hocanın yönetiminde böyle bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Çünkü Rıhle Uzaktan Eğitim Merkezi yeniden bismillah dedi. Hem de klasik medrese usulünü yaygınlaştıracak bir programla.

RIHLE Uzaktan Eğitim Programı

İslamî İlimler eğitiminde yeni bir adım olarak başlanan sanal okul programı, öncelikle klasik medrese usulünde olacak. Metin merkezli işlenecek derslere online/canlı olarak iştirak edilebileceği gibi, okulda altyapısı hazırlanmış arşiv bölümünden de daha sonra faydalanılabilecek. Online katılımda hocaya eşzamanlı bir şekilde soruların sorulabilecek olması da interaktif bir sınıf ortamını sağlayacak. Ebubekir Sifil hocanın rahle-i tedrisinde olacak olan programın ana hedeflerinden bazılarını şöyle sıralamak mümkün:

– Hedef kitlenin öncelikle sağlam bir Ehl-i Sünnet itikadı ve İslamî bilinç sahibi kılınması.

– Güncel tartışma konularının ilmî ve ikna edici cevapları ortaya konulmuş olması, böylece Sırat-ı Müstakim davasının büyüklüğüne yaraşır dirayet ve donanım sahibi nesillerin yetişmesi için gerekli temel atılması.

– Bilhassa Hristiyanlığın ve Hristiyan mezheplerinin mahiyeti, tarihi, inançları, kutsal kitapları… hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunması.

 

DA Hİ Basın Yayın Eğitim Turizm LTD. ŞTİ. Balabanağa Mahallesi, Büyük Reşit Paşa Caddesi Yümni İşhanı 16/B D:39, 34134 Fatih/İstanbul Mersis No: 0265065037600011