Mişkâtü’l Mesâbîh Eserinde Fasıllar

18 Mart 2015 by in category Genel tagged as with 0 and 2

Mişkâtü’l Mesâbîh Müellifi Et-Tebrizi telif ettiği eserinde hadisler üç fasılda toplanmıştır.

Birinci Fasıl‘da İmam Buhârî ve/veya Müslim’den rivayet edilen hadis-i şerifleri yer vermektedir. Bunun sebebini ise bu hadis imamlarının (Allah onlardan Razı olsun) güvenirliğinden dolayı bu şekilde düzenlediğinden bahsediyor.
İkinci Fasıl‘da Buhârî ve Müslim’den başka hadis imamlarının rivayet ettiği hadislerden oluşmaktadır. (Allah onlardan razı olsun)Üçüncü Fasıl‘da Selef ve haleften bir rivayet olsa bile, Şartları muhafaza etmek suretiyle konu başlığına uygun ve muvafık olan manaları kapsayan hadislerden oluşmaktadır.

Şekil 1-Mişkâtü’l Mesâbîh Kitabı Fasıllar

Başvurular

Et-Tebrîzî, H. (2013). Mişkâtü’l Mesâbîh (1. b., Cilt I). (H. Akın, Çev.) İstanbul: Çelik Yayınevi. Ekim 11, 2014 tarihinde alındı

DA Hİ Basın Yayın Eğitim Turizm LTD. ŞTİ. Balabanağa Mahallesi, Büyük Reşit Paşa Caddesi Yümni İşhanı 16/B D:39, 34134 Fatih/İstanbul Mersis No: 0265065037600011