Mişkâtü’l Mesâbîh Eserinde Fasıllar

Mişkâtü’l Mesâbîh Müellifi Et-Tebrizi telif ettiği eserinde hadisler üç fasılda toplanmıştır. Birinci Fasıl‘da İmam Buhârî ve/veya Müslim’den rivayet edilen hadis-i şerifleri yer vermektedir. Bunun sebebini ise bu hadis imamlarının (Allah onlardan Razı olsun) güvenirliğinden dolayı bu şekilde düzenlediğinden bahsediyor. İkinci Fasıl‘da Buhârî ve Müslim’den başka hadis imamlarının rivayet ettiği hadislerden oluşmaktadır. (Allah onlardan razı olsun)Üçüncü Fasıl‘da Selef ve haleften bir …