Hakkımızda

Toplumsal olarak yaklaşık üç asırdır devam eden travmamızın, bilgi sosyolojisindeki ya da epistemolojik serüveni ise yaklaşık bir asırdır devam ediyor. Geçen bu süre zarfında yaşayarak müşahede ettik ki akademinin bilimsel yöntem ile hâsıl ettiği bilgi, Müslüman muhayyilede ya da zihinde olması gereken rikkati ve asliyeti inşa etmiyor. Bilakis, Müslümanı dönüştürerek anlam dünyası ile amel dünyası arasında derin uçurumlar açıyor.

Anlam dünyamız ile amel dünyamızın tutarlılığını sağlamak için yapılması gereken tek şey var: Evimize dönmek, yani anlam/varlık dünyamıza dönmek. Bu da ancak sahih usulle menziline varılacak bir yolculuk demek.

Özellikle Modern İslam Düşüncesi üzerine yaptığı ilmî kritikler ve eserleri ile tanıdığımız Doç. Dr. Ebubekir Sifil hocamızın yönetiminde böyle bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Çünkü Rıhle Uzaktan Eğitim Merkezi yeniden bismillah dedi. Hem de klasik medrese usulünü yaygınlaştıracak bir programla.

RIHLE Uzaktan Eğitim Programı

İslamî İlimler eğitiminde yeni bir adım olarak başlanan sanal okul programı, öncelikle klasik medrese usulünde olacak. Metin merkezli işlenecek derslere online/canlı olarak iştirak edilebileceği gibi, okulda altyapısı hazırlanmış arşiv bölümünden de daha sonra faydalanılabilecek. Online katılımda hocaya eşzamanlı bir şekilde soruların sorulabilecek olması da interaktif bir sınıf ortamını sağlayacak.

İslamî İlimler eğitiminde yeni bir adım olarak başlanan sanal okul programı, öncelikle klasik medrese sisteminin giriş seviyesinde basitleştirilmiş bir versiyonu da yürütülmektedir. Metin merkezli işlenecek derslere online/canlı olarak iştirak edilebileceği gibi, arşiv bölümünden de süresiz ve sınırsız olarak da istifade edilecektir. Online katılımda Doç. Dr Ebubekir Sifil hocamıza canlı ders ortamında soru sorulabilecek olması interaktif bir ders ortamının önemli bir avantajı olarak öne çıkmaktadır.

Doç. Dr. Ebubekir Sifil hocamızın rahle-i tedrisinde gerçekleştirilecek olan programın detayları için tıklayınız.