Image

Fıkıh & Günümüz Fıkhî Meseleleri

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

İki bölümden oluşacak olan bu dersin birinci bölümünde, muhtasar (özet) ve müdellel (delilleri zikredilen) bir kitap takip edilecektir. Özellikle Hanefi ve Şafii mezheplerinin delilleri üzerine yoğunlaşılacaktır.

İkinci bölümde ise gerek modern çağın ortaya çıkardığı yeni problemler, gerekse geçmişten beri üzerinde tartışma yapılan fıkhî meseleler ele alınacaktır. Bilhassa Gayrimüslim toplumlarda azınlık statüsünde yaşayan kardeşlerimizin Fıkhî problemleri üzerinde müstakil olarak ve detaylı biçimde durulacaktır.Bu dersin kayıtları henüz başlamadı.
 

Öğrenci İşleri & Destek

+90 (212) 531 5030 - 3

[email protected]

Akaid konusu gerçekten son derece önemli ve hassastır. Uhrevî selametini düşünen bir kimsenin bu meselede ifrat-tefrit dengesizliğine düşmeden, sorumlu olduğu kadarıyla bilgi sahibi olmaya çalışması, ilminin yetmediği, kapasitesini aşan hususlara girmemesi ve özellikle de bu sahada şahsî kanaatleriyle yahut halk arasında yaygın telakkilerle fikir beyan etmekten uzak durması gerekir.


BLOG

KURUMSAL

@ 2013 - 2019 DA Hİ Basın YAYIN Eğİtİm turİzm lİmİted şirketİ