Image

Akaid dersinin ilk oturumu 19 Eylül 2019 Perşembe TS 20:00'da, son oturumu ise 12 Ağustos 2021'de icra edildi. Dilerseniz şimdi kayıt olabilir, ders kayıtlarını arşivden izleyebilirsiniz.

Ehl-i Sünnet Akaidi

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

23 Aylık 82 Haftalık Eğitim Arşivden İzlenebilir

Bu derste itikatta ve fıkıhta İmamımız Ebû Hanîfe  (Nu‘mân bin Sâbit el-Kûfî) (r.ha) Hazretlerinin Ehl-i Sünnet itikadına dair beş eserini yeni bir tasnifle bir araya getiren el-Usûlü’l-münîfe adlı eser takip edildi. Yanı sıra, başta İmâm Tâhâvî'nin (rha) Akide'si olmak üzere diğer temel akaid metinlerimize de geçişler yapıldı. 

Modern dönemde özellikle medreselerimizin kapatılması ile birlikte Kelam/Akaid konusunda derin bir boşluk oluşmuş bulunmaktadır. Bir yüzyılını doldurmak üzere olan Cumhuriyet tarihi boyunca güncel ve orijinal bir Kelam kitabının yazılamamış olması yaşadığımız travmanın sebebini özetlemektedir. Gençlerimizin önemli bir kesiminin Modernizm/Tarihselcilik/Selefîlik/Vehhâbilîk, Şîa gibi farklı itikat ve ideolojilere kolayca kapılmasının sebebi akide konusunda onları gerektiği gibi bilinçlendirememiş olmamızdır. Bu saydığımız itikat ve ideolojilerin her birinin arkasında devlet bütçeleri, kolektif akıllar ve devasa imkanlar bulunmaktadır. Bu manzara karşısında en temel varlık zeminimiz olan akidemizi sadece muhafaza ve müdafaa etmek değil, aynı zamanda insanlığın dünya ve ahiret saadetinin vesilesi olarak başka insanlara ve toplumlara tebliği vazifesini hakkıyla yerine getirmenin zorluğu ve ağır sorumluluğu hepimizi derinden düşündürmelidir.

Şurası bir gerçektir ki Allah Teâlâ'yı razı ve Efendimiz (sav)'i hoşnut etmenin de iki cihan saadetine ulaşmanın da yolu sahih ve bilinç üzere inşa edilmiş akideden geçmektedir.

87 hafta süren bu dersimizin ayrıca 67 haftalık soru cevap oturumu mevcuttur. Toplamda 1140 adet ders ile alakalı ya da aktüele dair soruların cevaplarını da izleyebilirsiniz.

Bu dersi sadece arşivden izleyebilirsiniz.


Bu derste itikatta ve fıkıhta İmamımız Ebû Hanîfe  (Nu‘mân bin Sâbit el-Kûfî) (r.ha) Hazretlerinin Ehl-i Sünnet itikadına dair beş eserini yeni bir tasnifle bir araya getiren el-Usûlü’l-münîfe adlı eser takip edildi. Yanı sıra, başta İmâm Tâhâvî'nin (rha) Akide'si olmak üzere diğer temel akaid metinlerimize de geçişler yapıldı. 

Modern dönemde özellikle medreselerimizin kapatılması ile birlikte Kelam/Akaid konusunda derin bir boşluk oluşmuş bulunmaktadır. Bir yüzyılını doldurmak üzere olan Cumhuriyet tarihi boyunca güncel ve orijinal bir Kelam kitabının yazılamamış olması yaşadığımız travmanın sebebini özetlemektedir. Gençlerimizin önemli bir kesiminin Modernizm/Tarihselcilik/Selefîlik/Vehhâbilîk, Şîa gibi farklı itikat ve ideolojilere kolayca kapılmasının sebebi akide konusunda onları gerektiği gibi bilinçlendirememiş olmamızdır. Bu saydığımız itikat ve ideolojilerin her birinin arkasında devlet bütçeleri, kolektif akıllar ve devasa imkanlar bulunmaktadır. Bu manzara karşısında en temel varlık zeminimiz olan akidemizi sadece muhafaza ve müdafaa etmek değil, aynı zamanda insanlığın dünya ve ahiret saadetinin vesilesi olarak başka insanlara ve toplumlara tebliği vazifesini hakkıyla yerine getirmenin zorluğu ve ağır sorumluluğu hepimizi derinden düşündürmelidir.

Şurası bir gerçektir ki Allah Teâlâ'yı razı ve Efendimiz (sav)'i hoşnut etmenin de iki cihan saadetine ulaşmanın da yolu sahih ve bilinç üzere inşa edilmiş akideden geçmektedir.