Image

Akaid dersinin ilk oturumu 19 Eylül 2019 Perşembe TS 20:00'da icra edildi. Dilerseniz şimdi kayıt olabilir, kaçırdığınız oturumları arşivden izleyebilirsiniz.

Ehl-i Sünnet Akaidi

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

9 Aylık Eğitim Süresi Kayıtlar Devam Ediyor

Bu derste itikatta ve fıkıhta İmamımız Ebû Hanîfe  (Nu‘mân bin Sâbit el-Kûfî) (r.ha) Hazretlerinin Ehl-i Sünnet itikadına dair beş eserini yeni bir tasnifle bir araya getiren el-Usûlü’l-münîfe adlı eser takip edilecektir. Yanı sıra, başta İmâm Tâhâvî'nin (rha) Akide'si olmak üzere diğer temel akaid metinlerimize de geçişler yapılacaktır. 

Modern dönemde özellikle medreselerimizin kapatılması ile birlikte Kelam/Akaid konusunda derin bir boşluk oluşmuş bulunmaktadır. Bir yüzyılını doldurmak üzere olan Cumhuriyet tarihi boyunca güncel ve orijinal bir Kelam kitabının yazılamamış olması yaşadığımız travmanın sebebini özetlemektedir. Gençlerimizin önemli bir kesiminin Modernizm/Tarihselcilik/Selefîlik/Vehhâbilîk, Şîa gibi farklı itikat ve ideolojilere kolayca kapılmasının sebebi akide konusunda onları gerektiği gibi bilinçlendirememiş olmamızdır. Bu saydığımız itikat ve ideolojilerin her birinin arkasında devlet bütçeleri, kolektif akıllar ve devasa imkanlar bulunmaktadır. Bu manzara karşısında en temel varlık zeminimiz olan akidemizi sadece muhafaza ve müdafaa etmek değil, aynı zamanda insanlığın dünya ve ahiret saadetinin vesilesi olarak başka insanlara ve toplumlara tebliği vazifesini hakkıyla yerine getirmenin zorluğu ve ağır sorumluluğu hepimizi derinden düşündürmelidir.

Şurası bir gerçektir ki Allah Teâlâ'yı razı ve Efendimiz (sav)'i hoşnut etmenin de iki cihan saadetine ulaşmanın da yolu sahih ve bilinç üzere inşa edilmiş akideden geçmektedir.

Canlı Ders: Her Perşembe TS 20:00'da!


Bu derste itikatta ve fıkıhta İmamımız Ebû Hanîfe  (Nu‘mân bin Sâbit el-Kûfî) (r.ha) Hazretlerinin Ehl-i Sünnet itikadına dair beş eserini yeni bir tasnifle bir araya getiren el-Usûlü’l-münîfe adlı eser takip edilecektir. Yanı sıra, başta İmâm Tâhâvî'nin (rha) Akide'si olmak üzere diğer temel akaid metinlerimize de geçişler yapılacaktır. 

Modern dönemde özellikle medreselerimizin kapatılması ile birlikte Kelam/Akaid konusunda derin bir boşluk oluşmuş bulunmaktadır. Bir yüzyılını doldurmak üzere olan Cumhuriyet tarihi boyunca güncel ve orijinal bir Kelam kitabının yazılamamış olması yaşadığımız travmanın sebebini özetlemektedir. Gençlerimizin önemli bir kesiminin Modernizm/Tarihselcilik/Selefîlik/Vehhâbilîk, Şîa gibi farklı itikat ve ideolojilere kolayca kapılmasının sebebi akide konusunda onları gerektiği gibi bilinçlendirememiş olmamızdır. Bu saydığımız itikat ve ideolojilerin her birinin arkasında devlet bütçeleri, kolektif akıllar ve devasa imkanlar bulunmaktadır. Bu manzara karşısında en temel varlık zeminimiz olan akidemizi sadece muhafaza ve müdafaa etmek değil, aynı zamanda insanlığın dünya ve ahiret saadetinin vesilesi olarak başka insanlara ve toplumlara tebliği vazifesini hakkıyla yerine getirmenin zorluğu ve ağır sorumluluğu hepimizi derinden düşündürmelidir.

Şurası bir gerçektir ki Allah Teâlâ'yı razı ve Efendimiz (sav)'i hoşnut etmenin de iki cihan saadetine ulaşmanın da yolu sahih ve bilinç üzere inşa edilmiş akideden geçmektedir.