Image

Tasavvuf

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

Bir yandan bir kısım "Selefî" çevreler tarafından Tasavvuf konusunda üretilen arızalı bilgiler, diğer yandan "Tasavvuf 'u temsil" iddia ve görüntüsüyle kamuoyunun gündeminde yer eden bazı çevrelerin problemli yaklaşım, iddia ve tutumları Tasavvuf konusunda farklı toplum kesimlerinde olumsuz bir algının oluşmasına ve yerleşmesine sebebiyet vermektedir.

Temel amacı kalp tasfiyesi, ruh tezkiyesi olan ve "insan-ı kâmil"i hedefleyen Tasavvuf tarih içinde ahlaklı, ilkeli, ahiret endişesi taşıyan, imanında ve amelinde müstakim insanlardan oluşan toplumların temel harcını teşkîl etmiştir.  Bu misyonunu bugünde devam ettirmesi elzemdir.

Günümüzde en fazla ihtiyaç hissedilen insanın, “Allah’tan korkan” takva sahibi insan olduğu malumdur. Kafasının içi bilgiyle dolu olduğu halde ameli arızalı, ruhu donmuş, kalbi kaskatı nice “müslüman” var etrafımızda! Bizi selamete götürecek olan bilginin, “amele dönüştürülmüş bilgi” olduğu gerçeğinden hareketle bu derste kalbimize rikkat, ruhumuza disiplin verecek metinlerden seçmeler yapılacak, böylece daha önce görmüş olduğumuz altı dersin sağlayacağı formasyona manevi disiplin boyutu da eklenmiş olacaktır.Bu dersin kayıtları henüz başlamadı.