Image

Mezhepler Tarihi dersinin ilk oturumu 9 Eylül 2021 Perşembe TS 21:00'da başlamıştı. Dilediğiniz zaman kayıt olabilir, geçmiş dersleri arşivden takip ederek; eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz!


İtikâdî ve Fıkhî

Mezhepler Tarihi

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

9 Aylık Eğitim İlk Ders 9 Eylül 2021 21:00

İki bölümde işlenecek olan bu dersin birinci bölümünde; Tarih içinde ortaya çıkmış bulunan, bir kısmı bugün de varlığını sürdüren İtikâdî Bi’dat Mezhepler ele alınacaktır. Şiâ, Hâricilik Mu’tezîle vb. isimlerle anılan ve bugün Modernizm, Tarihselcilik, Selefilik, Ehl-i Beyt Mektebi vb. isimler altında varlığını sürdüren bu mezheplerin ortaya çıkış sebepleri, itikâdî görüşleri ve bugünkü durumları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

İkinci bölümünde Fıkhî Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri farklılıkları, mezhep içi dinamikler ve kaynaklar görülecektir.

 • Bir mezhebe mensup olmak ne için önemlidir?
 • Peygamber Efendimiz’in (sav) mezhebi neydi?
 • Sahabe’nin (ranhüm ecmain) Mezhebi var mıydı?
 • Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bir olduğu halde neden birden fazla Mezhep var?
 • Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye varken Mezheplere niçin gerek var?
 • İçtihad kapısı açık mıdır, kapalı mıdır?
 • Mevcut dört mezhep ümmetin modern dünyada ihtiyacını karşılamak için yeterli midir? bu vb. soruların cevapları bu derste detaylı olarak ortaya koyulacaktır.İki bölümde işlenecek olan bu dersin birinci bölümünde; Tarih içinde ortaya çıkmış bulunan, bir kısmı bugün de varlığını sürdüren İtikâdî Bi’dat Mezhepler ele alınacaktır. Şiâ, Hâricilik Mu’tezîle vb. isimlerle anılan ve bugün Modernizm, Tarihselcilik, Selefilik, Ehl-i Beyt Mektebi vb. isimler altında varlığını sürdüren bu mezheplerin ortaya çıkış sebepleri, itikâdî görüşleri ve bugünkü durumları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

İkinci bölümünde Fıkhî Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri farklılıkları, mezhep içi dinamikler ve kaynaklar görülecektir.

 • Bir mezhebe mensup olmak ne için önemlidir?
 • Peygamber Efendimiz’in (sav) mezhebi neydi?
 • Sahabe’nin (ranhüm ecmain) Mezhebi var mıydı?
 • Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bir olduğu halde neden birden fazla Mezhep var?
 • Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye varken Mezheplere niçin gerek var?
 • İçtihad kapısı açık mıdır, kapalı mıdır?
 • Mevcut dört mezhep ümmetin modern dünyada ihtiyacını karşılamak için yeterli midir? bu vb. soruların cevapları bu derste detaylı olarak ortaya koyulacaktır.