Image

İtikâdî ve Fıkhî

Mezhepler Tarihi

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

İki bölümde işlenecek olan bu dersin birinci bölümünde; Tarih içinde ortaya çıkmış bulunan, bir kısmı bugün de varlığını sürdüren İtikâdî Bi’dat Mezhepler ele alınacaktır. Şiâ, Hâricilik Mu’tezîle vb. isimlerle anılan ve bugün Modernizm, Tarihselcilik, Selefilik, Ehl-i Beyt Mektebi vb. isimler altında varlığını sürdüren bu mezheplerin ortaya çıkış sebepleri, itikâdî görüşleri ve bugünkü durumları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

İkinci bölümünde Fıkhî Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri farklılıkları, mezhep içi dinamikler ve kaynaklar görülecektir.

> Bir mezhebe mensup olmak ne için önemlidir?, 
> Peygamber Efendimiz’in (sav) mezhebi neydi?,
> Sahabe’nin (ranhüm ecmain) Mezhebi var mıydı?,
> Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bir olduğu halde neden birden fazla Mezhep var?,
> Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye varken Mezheplere niçin gerek var?,
> İçtihad kapısı açık mıdır, kapalı mıdır?,
> Mevcut dört mezhep ümmetin modern dünyada ihtiyacını karşılamak için yeterli midir? bu vb. soruların cevapları bu derste detaylı olarak ortaya koyulacaktır.Bu dersin kayıtları, Ehl-i Sünnet Akaidi dersinin nihayete ermesi ile başlayacaktır.


İki bölümde işlenecek olan bu dersin birinci bölümünde; Tarih içinde ortaya çıkmış bulunan, bir kısmı bugün de varlığını sürdüren İtikâdî Bi’dat Mezhepler ele alınacaktır. Şiâ, Hâricilik Mu’tezîle vb. isimlerle anılan ve bugün Modernizm, Tarihselcilik, Selefilik, Ehl-i Beyt Mektebi vb. isimler altında varlığını sürdüren bu mezheplerin ortaya çıkış sebepleri, itikâdî görüşleri ve bugünkü durumları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

İkinci bölümünde Fıkhî Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri farklılıkları, mezhep içi dinamikler ve kaynaklar görülecektir.

> Bir mezhebe mensup olmak ne için önemlidir?, 
> Peygamber Efendimiz’in (sav) mezhebi neydi?,
> Sahabe’nin (ranhüm ecmain) Mezhebi var mıydı?,
> Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bir olduğu halde neden birden fazla Mezhep var?,
> Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye varken Mezheplere niçin gerek var?,
> İçtihad kapısı açık mıdır, kapalı mıdır?,
> Mevcut dört mezhep ümmetin modern dünyada ihtiyacını karşılamak için yeterli midir? bu vb. soruların cevapları bu derste detaylı olarak ortaya koyulacaktır.


Öğrenci İşleri & Destek

+90 (212) 531 5030 - 3

[email protected]

Akaid konusu gerçekten son derece önemli ve hassastır. Uhrevî selametini düşünen bir kimsenin bu meselede ifrat-tefrit dengesizliğine düşmeden, sorumlu olduğu kadarıyla bilgi sahibi olmaya çalışması, ilminin yetmediği, kapasitesini aşan hususlara girmemesi ve özellikle de bu sahada şahsî kanaatleriyle yahut halk arasında yaygın telakkilerle fikir beyan etmekten uzak durması gerekir.


BLOG

KURUMSAL

@ 2013 - 2019 DA Hİ Basın YAYIN Eğİtİm turİzm lİmİted şirketİ