Image

Araştırma Teknikleri

Doç. Dr. Ebubekir Sifil

Bu dersin amacı, RUZEM derslerini mükemmel bir şekilde özümsemiş katılımcıların, ihtiyaç olduğunda herhangi bir İslamî konuda araştırma yapıp kitap/makale kaleme alma yeteneğine kavuşturulmasıdır.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilimsel araştırma metod ve teknikleri de gelişmiş ve değişmiştir. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak altyapı sahibi kardeşlerimizin herhangi bir islâmî meselenin araştırılıp,  sonucuna bağlanması konusunda beceri ve tecrübe sahibi olması temel hedefimizdir. Bu ders deyim yerindeyse "balık yeme" aşamasından "balık tutma" aşamasına geçmemizi sağlayacaktır. Bu dersin bir diğer amacı da medreselerimizde "âdâbu'l-bahs ve'l münzâra" (araştırma ve tartışma teknikleri) adı altında öğretilen münazâra/tartışma tecrübesi kazandırmaktır. Özellikle gençlerimizin Ehl-i Sünnet dışı akım ve cereyanlara kolayca ikna olması ve elimizden kayıp gitmesi bu noktadaki ihmal ve zaaflarımızdan kaynaklanmaktadır. İnşallah bu ders sayesinde bu açığımızı da kapatmış olacağız.Bu dersin kayıtları henüz başlamadı.